Fotovakschool

Vereniging

Fotolumni is opgericht op initiatief van de Fotovakschool en is daarom onlosmakelijk met dit instituut verbonden. Het is verder een zelfstandige vereniging met eigen statuten en een eigen bestuur. De vereniging is opgericht met het doel om afgestudeerden aan de Fotovakschool blijvend met elkaar in contact te laten zijn en hen voordelen te bezorgen op het gebied van bijscholing, fotografie of andere interessante zaken.

 

Het bestuur bestaat uit: Wim van der Meer, voorzitter; Swanny Hommerson, secretaris; Ron Noordenbos, penningmeester en Elly Hartgring, portefeuille Communicatie en portefeuille Activiteiten.

Naast en samen met het bestuur is een kerngroep actief die met elkaar activiteiten en faciliteiten bedenkt en regelt voor de leden.

De kerngroep is opgesplitst in een activiteiten- en een communicatiecommissie.

 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor afgestudeerden van de Fotovakschool, die minimaal een vakopleiding op mbo-niveau hebben afgerond. Het verenigingsjaar valt samen met een kalenderjaar. Het eerste verenigingsjaar loopt vanaf 1 januari 2012.
Lid worden kan ook via de groene button op deze pagina. Lid ben je voor steeds een periode van één jaar. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzeggen uiterlijk vóór 1 december. Opzeggingen na 1 december worden behandeld als opzeggingen voor 1 december in het opvolgende jaar.

 

Kosten

Het lidmaatschap van de vereniging kost 80 euro per kalenderjaar, uitgaande van automatische incasso of elektronische betaling. De contributie wordt tevoren over één jaar geïnd. Als je tijdens een kalenderjaar lid wordt, betaal je alleen de resterende kwartalen.


Oud-studenten die zich na hun diplomering melden als lid, betalen in dat jaar van diplomering geen contributie. Zij gaan pas betalen in het volgende kalenderjaar.

 

Huishoudelijk Reglement

Fotolumni heeft naast statuten de beschikking over een Huishoudelijk Reglement. Klik hier met de rechtermuistoets om dat document te downloaden.